Metodologie

Propunere metodologie de lucru pentru desfăşurarea activităţilor programului ERASMUS în UCDC

Programul comunitar în educaţie ERASMUS cuprinde acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior, iar prin intermediul lui este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi ariile de studiu. Prin acest program, Comisia Europeană oferă studenţilor şi personalului didactic universitar granturi destinate acoperirii parţiale a costurilor implicate de mobilităţile efectuate la o universitate parteneră.

Vezi metodologie