Erasmus Charter

CARTA STUDENTULUI ERASMUS

Statutul de „student Erasmus” se aplică tuturor studenţilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate Erasmus şi care au fost selectaţi de către universitatea lor de origine pentru o mobilitate de studii în străinătate, în cadrul programului Erasmus, pentru o anumită perioadă de timp – fie în scopul efectuării unor studii în cadrul unei universităţi partenere eligibile, fie în vederea efectuării unui stagiu într-o întreprindere sau o altă organizaţie adecvată acestui scop.

Pentru mobilitatea de studii, ambele universităţi trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus acordată de Comisia Europeană. Pentru stagiile studenţilor în cadrul unei întreprinderi, universitatea de origine trebuie să aibă o Cartă universitară Erasmus „extinsă”.