Practică

Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara

SPECIALIZAREA Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Stagiul de practică economică din cadrul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial se adresează studenţilor din anul II zi şi II frecvenţă redusă şi este cuprins în Planul de învăţământ, semestrul IV.
Stagiul de practică economică se desfăşoară în cadrul firmelor (societăţilor comerciale) partenere, cu care Facultatea încheie convenţii de practică, şi în alte unităţi economice din sfera comerţului şi turismului, pentru care studenţii facultăţii pot opta pentru desfăşurarea stagiului de practică pe cont propriu.

Stagiul de practică economică se desfășoară pe parcursul semestrului, 6 ore pe săptămână, totalizând un număr de 90 de ore de practică, corespunzător planului de învăţământ. Stagiul de practică economică se finalizează cu un colocviu de evaluare, constând în verificarea documentelor întocmite pe parcursul stagiului (adeverinţă de practică, caietul de practică) şi susţinerea unui proiect individual elaborat pe baza culegerii şi prelucrării datelor din organizaţia respectivă.

Prin intermediul stagiului de practică economică, se urmareşte atingerea unor obiective precum:

Îndrumarea studenţilor spre societăţile comerciale în care se va desfăşura stadiul de practică se face în mare parte de către Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara.
Ghidul pentru întocmirea caietului de practică poate fi consultat:

GHID DE PRACTICĂ

Îndrumătorii de practică sunt responsabili cu instruirea şi supravegherea studenţilor, pentru o bună desfăşurare a activităţilor în cadrul societăţilor comerciale în care au fost repartizaţi aceştia.

Următoarele cadre didactice sunt îndrumători de practică: