Fișele disciplinelor – licență IF

Fișele disciplinelor – Studii licență cu frecvență

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Facultatea de Management Turistic și Comercial din Timișoara
Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor
Specializarea: Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
Durata programului: 3 ani
Forma de învăţământ: IF

Programele analitice ale disciplinelor (curricula) cuprinse în planul de învăţământ licenţă:

ANUL I CURSURI CU FRECVENTA

Anul II cursuri cu frecvență (ZI)

ANUL III - CURSURI CU FRECVENTA