Despre noi

Fiţi bineveniţi în familia Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Timişoara!

Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara, componentă a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, şi-a întâmpinat primii studenţi în octombrie 1991, fiind cea dintâi facultate cu acest profil din vestul ţării.

Profilul facultăţii noastre se înscrie în contextul general de pregătire a viitorilor specialişti din România şi din ţările Uniunii Europene. Misiunea explicit asumată de Facultate este asigurarea unei pregătiri superioare pentru profesia de economist, specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor. Prin profilul ei, Facultatea asigură un învăţământ alternativ şi complementar învăţământului superior public.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial a extins continuu cooperarea cu alte facultăţi din ţară şi din străinătate, având colaborări cu Universităţi din Serbia, Ungaria, Bosnia şi Herţegovina în vederea realizării de sesiuni ştiinţifice şi conferinţe internaţionale comune şi îmbunătăţirea activităţii de cercetare.

Universitatea noastră este acreditată conform Legii nr. 238/2002 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 687/30.09 2003. și reacreditată instituțional in 2015 primind Grad de încredere ridicat”. Facultatea a fost reacreditată în 18 mai 2016 conform H.G.376  de ARACIS (Agenția română de asigurare a calității în învățământul superior), având dreptul să organizeze examenul de licenţă şi disertaţie în cadrul facultăţii, având comisie proprie.

De asemenea,  Facultatea  organizează masterul  Administrarea şi Negocierea în Afaceri,  acreditat de ARACIS în 18.03.2010 (publicat în Monitorul Oficial nr. 595/23.08.2010) .

Facultatea oferă studenților şi masteranzilor un număr considerabil de cursuri conform programelor analitice adaptate la curriculele altor facultăţi de profil din ţară şi străinătate şi la cerinţele pieţei muncii. Pe lângă acestea, facultatea oferă experienţe de neuitat, relaţii interumane de calitate, un mediu de învăţare modern şi stimulativ.

Colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Timişoara vă aşteaptă cu drag să treceţi pragul facultăţii noastre fie în calitate de viitori studenţi, parteneri de afaceri, sau profesionişti în turism, comerţ şi servicii.

Vă aşteptăm cu drag!

Decan,
Conf. univ. dr. Miculescu Marius

Universitate certificată de ARACIS

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir” este o universitate cu „Grad de încredere ridicat” acordat de ARACIS. Mai jos puteți descărca documentele de acreditare.