Cadre didactice

Conf. dr. Miculescu Marius

Contabilitate

Decan al Facultății de Management Turistic și Comercial din Timișoara.

Absolvent al Facultății de Științe Economice–Universitatea de Vest Timișoara. Doctor în Ştiințe economice din 2008, specializarea Contabilitate. Cadru didactic titular în UCDC din anul 1999. Discipline predate: Bazele Contabilității, Contabilitatea în comerț, turism, servicii; Economia și gestiunea întreprinderilor; Bazele informaticii, Control și audit financiar contabil.

Materiale didactice realizate: Bazele contabilității; Contabilitatea entitatilor din comerț, turism, servicii; Economia și gestiunea întreprinderilor.

Îmi poți adresa orice întrebare pe marius.miculescu@ucdc.ro

Descarcă curriculum vitae →

Conf. Dr. Sava Cipriana

Economie

Responsabil cu cercetarea științifică din cadrul Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara

Absolventă a Facultatății de Management Turistic şi Comercial Timişoara - UCDC Bucureşti, specializarea Management Turistic şi Comercial. Doctor în Management din 2007 - Universitatea de Vest Timişoara. Discipline predate: Economia turismului, Cercetări de piaţă, Agregate macroeconomice, Economia întreprinderii de turism, Ecoturism, Proiecte economice, Turism internaţional, Gestiunea activităţii de turism, Managementul destinaţiei turistice, Politici macroeconomice în turismul intern şi internaţional, Managementul dezvoltării durabile a turismului, Managementul competitivităţii în turism.

Materiale didactice realizate: Turismul în contextul dezvoltării regionale durabile, Strategii de dezvoltare a activităţii de turism, Gestiunea activităţii de turism, Economia turismului, Ecoturism, Proiecte economice, Economia întreprinderii de turism.

Îmi poți adresa orice întrebare pe cipriana.sava@ucdctm.ro

Descarcă curriculum vitae →

Conf. Dr. Luţ Dina

Management

Director al Departamentului „Comerţ, Turism, Servicii”, din cadrul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Timişoara

Absolventă a Facultății de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timisoara. Este Doctor în Management, din anul 2008. Discipline predate: Management, Managementul resurselor umane, Leadership şi managementul resurselor umane, Cultură organizaţională, Economia comerţului. Materiale didactice realizate: Management – note de curs, Managementul resurselor umane; Mediul ambiant - influenţă determinantă pentru managementul resurselor umane; Managementul resurselor umane – vector al competitivităţii în firmele româneşti de comerţ; Economia comerţului.

Îmi poți adresa orice întrebare pe dina.lut@ucdctm.ro

Descarcă curriculum vitae →

Conf.dr. Miţariu Christina

Filologie (romanistică)

Cancelar al Facultății de Management turistic și Comercial Timișoara

Absolventă a Facultății de Litere, Filosofie și Istorie, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În anul 2007, a obținut diploma de doctor în filologie. În anul 2013, a absolvit studiile de master Religie, cultură, societate, în cadrul UVT.

Discipline predate: Limba franceză, Limba germană, Istoria culturii și civilizației creștine, Patrimoniu turistic și cultural european, Etică în afaceri, Comunicare managerială interculturală. Materiale didactice realizate: Manual de limba germană I, II, III; Manual de limba franceză I, II; Istoria culturii și civilizației creștine; Etică în afaceri; Comunicare în afaceri.

Îmi poți adresa orice întrebare pe christina.mitariu@ucdctm.ro

Descarcă curriculum vitae →

Lector dr. Pavel Ciprian

Marketing

Responsabil cooperarea cu mediul de afaceri din cadrul Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara

Absolvent al Facultății de Științe Economice, Specializarea Management –Universitatea de Vest din Timișoara. Doctor în Ştiințe economice din 2010, specializarea Marketing.

Discipline predate: Marketing, Cercetări aplicative de piață, Metode și tehnici promoționale, Studiul comportamentului consumatorului, Marketingul firmelor și clusterelor competitive. Materiale didactice realizate: Marketing, Cercetări aplicative de piață.

Îmi poți adresa orice întrebare pe ciprian.pavel@ucdctm.ro

Descarcă curriculum vitae →

Conf. dr. Mateia Adrian

Matematică și statistică economică

Responsabil Digitalizare din cadrul Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara

Absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Doctor în Ştiințe economice din 2009, specializarea Cibenrnetică și Statistică Economică.

Discipline predate: Matematică aplicată în economie, Statistică, Informatică economică, Comerț electronic, Afaceri în mediul virtual, și Sisteme informatice de rezervare hotelieră.Materiale didactice realizate: Statistică economică, Informatică economică, Matematici aplicate în economie, Elemente de statistică economică şi econometrie.

Îmi poți adresa orice întrebare pe adrian.mateia@ucdctm.ro

Descarcă curriculum vitae →

Lector dr. Weisz Janeta

Economie

Responsabil activitatea practică din cadrul Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara

Absolventă a Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara – Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”. Doctor în Economie din 2015. Discipline predate: Economia turismului, Economia serviciilor, Economia și gestiunea întreprinderii de comerț și turism, Marketing, Cercetări de marketing, Studiul Comportamentului consumatorului, Microeconomie, Macroeconomie, Managementul Serviciilor, Proiecte economice, Management.

Îmi poți adresa orice întrebare pe weisz.janeta@ucdctm.ro

Descarcă curriculum vitae →

Lector dr. Gheorghe Pinteală

Drept

Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. Doctor in Drept din anul 2002, titlu obţinut în cadrul Academiei de Politie Al. I. Cuza Bucureşti. Cadru didactic asociat în UCDC, FMTC Timişoara începând cu anul 2008. Cursuri predate: Teoria generală a dreptului, Drept comunitar, Drept comercial. Materiale didactice realizate: Drept comunitar, Teoria generală a dreptului.

Prof.dr. Sabău Crăciun

Finanțe-contabilitate

Absolvent al Facultății de Științe Economice–Universitatea de Vest Timișoara. Doctor în Ştiințe economice, specializarea Contabilitate. Cadru didactic asociat în UCDC din anul 2016 . Discipline predate: Finanțe, Analiza economica financiară; Analiza activității de comerț.