Biblioteca

Biblioteca UCDCTM

Fondul Bibliotecii Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara dispune de materiale  didactice conform cu specializarea facultății și a disciplinelor studiate, documentație pentru lucrarea de licență și disertație.

Locație: în incinta clădirii Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara de pe strada Aurelianus nr.2.

Fondul de carte conține domenii ca:

Fondul de reviste (periodice) conține peste 150 titluri românești și străine.

Pe baza Convenției cu Biblioteca Central-Universitară „Eugen Todoran”din Timișoara, studenții Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara au acces la baze de date online:

Servicii oferite:

Accesul la servicii se face pe baza legitimației de bibliotecă care se eliberează la sediul bibliotecii.

Documente necesare pentru legitimația de bibliotecă:

Legitimația de bibliotecă este gratis pentru studenții și profesorii facultății.
Legitimația de biblioteca nu este un document transmisibil.
Eliberarea legitimațiilor se face doar pentru cititorii interni: cadre didactice și studenți ai Facultății de Management Turistic și Comercial.

Obligațiile cititorilor:

Bibliotecar: Dirpes Ana-Maria