Admitere licență – info

Admitere licență 2021-2022

Admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și de masterat constă în concurs de dosare. Evaluarea fiecărui candidat se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat/licență. În cazul mediilor egale obținute la admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi media anilor de studiu din liceu/facultate.

Cursuri Licenţă (pentru absolvenţii de liceu):

Domeniul: Administrarea afacerilor.
Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor.
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 3 ani.
Forma de finalizare: Examen de Licenţă.
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe economice;

Taxa anuală: 2900 lei

INSCRIE-TE LA PROGRAMUL DE LICENTA ON LINE AICI

Verificare stare candidat Login

Admiterea se realizează în două etape:

Etapa I

Înscrieri în perioada: 26.04.2021-30.07.2021
Data de afișare a candidaților admiși: 31.07.2021

Achitarea taxei de școlarizare: 01.08.2021- 16.08.2021

Afișarea rezultatelor finale: 20.08.2021

Etapa II

Înscrieri în perioada: 31.07.-25.09.2021
Data de afișare a candidaților admiși: 26.09.2021
Afișarea rezultatelor finale: 26.09.2021

Achitarea taxei de școlarizare: 27.09.2021- 03.10.2021

Lista cu actele necesare pentru dosarul de concurs – Licență (cu frecvență – ZI)

În perioada de înscriere fiecare candidat va depune un dosar la secretariatul facultății care va conține următoarele: