Admitere licență – info

Admitere licență 2022-2023

Admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și de masterat constă în concurs de dosare. Evaluarea fiecărui candidat se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat/licență. În cazul mediilor egale obținute la admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi media anilor de studiu din liceu/facultate.

Cursuri Licenţă (pentru absolvenţii de liceu):

Domeniul: Administrarea afacerilor.
Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor.
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 3 ani.
Forma de finalizare: Examen de Licenţă.
Titlul acordat: Licenţiat în ştiinţe economice;

Taxa anuală: 2900 lei

INSCRIE-TE LA PROGRAMUL DE LICENTA ON LINE AICI

Verificare stare candidat Login

Admiterea se realizează în două etape:

Etapa I: Sesiunea Iulie

Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor : 01.03.2022 – 29.07.2022
Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi, in asteptare şi respinşi: 29.07.2022

Perioada de contestaţii: 29.07.2022-30.07.2022

Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, in asteptare şi respinşi: 30.07.2022

Taxa de şcolarizare se achită – 31.07.2022 – 16.08.2022:
integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru candidaţii înscrişi la programele de licenţă) sau
-parţial, minimum
1/2 din taxa anuală de școlarizare.

Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

Afişarea rezultatelor etapei I (candidaţi admiși care au plătit taxa de școlarizare): 19.08.2022

În cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant şi scos la concurs în etapa a II-a.

Etapa II – Sesiunea Septembrie

Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor: 30.07.2022 – 26.09.2022
Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi, in asteptare şi respinşi: 26.09.2021

Perioada de contestaţii: 26.09.2022-27.09.2022
Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, in asteptare şi respinşi: 27.09.2021

Taxa de şcolarizare se achită – 27.09.2022-02.10.2022:
integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru candidaţii înscrişi la programele de licenţă) sau
-parţial, minimum
1/2 din taxa anuală de școlarizare.

Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

Acte necesare pentru înscriere la programele de licenta si master

În perioada de înscriere fiecare candidat va depune un dosar la secretariatul facultății care va conține următoarele:

Taxa de înscriere este de 100 lei