Comunitate

Cercul de turism

Cine suntem noi?

Datorită unuia dintre domeniile de specializare a Facultății de Management Turistic și Comercial din Timișoara, cadrele didactice au decis înființarea unui cerc de turism, prin care să realizeze o serie de proiecte, menite să intensifice munca de cercetare. Printre primele obiective ale acestui nou cerc, este interacțiunea și comunicarea dintre profesori și studenți, iar munca depusă în cadrul cercului să se desfășoare într-un mod atractiv, prin care relația student-profesor să poată fi îmbunătățită. Pe agenda de lucru a cercului, se află realizarea mai multor proiecte, dintre care, în prezent, se derulează unul al cărui obiectiv este identificarea resurselor turistice din zona Banatului și prezentarea lor, din perspectiva studenților, într-un slide show cu cele mai semnificative dintre acestea. De asemenea, agenda de lucru include:

Cercul se întrunește în prima zi de luni a fiecărei luni calendaristice, iar discuțiile din cadrul acestor întâlniri sunt interactive și antrenante, dezvoltându-le studenților capacitatea de comunicare și socializare.

Coordonatori: Conferențiar dr. Sava Cipriana, Lector dr. Mateia Adrian, Asistent drd. Ogarlaci Monica

Realizări

Proiecte anul universitar 2014-2015