Comunitate

Cercul de management–marketing

Obiective:

Teme propuse:

Şcoli şi abordări privind managementul organizaţiilor: caracteristici, contribuţii, limite. Dezbateri.

Cercul se întrunește în prima zi de luni a fiecărei luni calendaristice începand cu ora 10:00.

Coordonatori:

conf. dr. Dina Luţ

conf.dr. Vlad Florea

Lect.dr.Pavel Ciprian