Anunțuri

Anunț important

 

               Dimitrie Cantemir Timișoara continuă tradiția învățămîntului privat românesc. Începând din semestru II , an universitar 2016-2017, lansăm tuturor elevilor de liceu invitația de a ne vizita la sediu nostru  din Timișoara, str.Aurelianus nr. 2, pentru a se familiariza cu modul în care se desfășoară cursurile și seminariile. Locurile alocate de Ministerul Educației Naționale pentru anul universitar 2017-2018, se regăsesc pe pagina ministerului. (anexa2_6_anexe_proiect_HFG_NOMENCLATOR_2017_2018_3febr_2017- www.edu.ro)

Conducerea Facultății de Management Turistic și Comercial Timișoara:

Decan: Conf.univ.dr. Miculescu Marius